Bildsamt - bilder som stöd i samtal om våld

Bildsamt är ett treårigt projekt som drivs med medel från Arvsfonden. Vi har tagit fram material för att kunna ha förebyggande samtal om våld, kunna reda ut när man misstänker att någon blivit utsatt för våld och för samtal med bland annat polis, socialtjänst och psykolog. Börja gärna på sidan "Om Bildsamt" för att lära dig mer om projektet och våra material. Du hittar alla publicerade material i vår materialbank. De flesta av våra material på www.bildstod.se om du söker på "Bildsamt". Du kan där använda materialen som mallar och redigera utifrån dina behov. Tänk på att bildstödet du använder som mall ska vara skapat av Projekt Bildsamt för att vara säker på att det är originalversionen.

Pressmeddelande: Bilder gör det möjligt att prata om våld

Inbjudan till slutkonferens

Välkommen att anmäla dig!

inbjudan

Anmäl dig till konferensen Se inbjudan