Bildsamt - bilder som stöd i samtal om våld

Bildsamt är ett treårigt projekt som drivs med medel från Arvsfonden. Vi har tagit fram material för att kunna ha förebyggande samtal om våld, kunna reda ut när man misstänker att någon blivit utsatt för våld och för samtal med bland annat polis, socialtjänst och psykolog. Nu publiceras våra material! Du hittar alla publicerade material under "Vill du förebygga våld?" och "Misstänker du att någon är utsatt för våld?". Snart publiceras även våra material för att kunna prata om våld tillsammans med polis, socialtjänst, psykolog, rättsmedicin, på kvinnojour och på samtalsmottagningar för våld i nära relationer.

Pressmeddelande: Bilder gör det möjligt att prata om våld