Materialbanken

Nu har vi börjat publicera våra material - först ut är materialen för förebyggande och upptäckande samtal om våld!

 • Utskriftsinstruktioner Reda ut-häfte

  2018-02-07

  Här hittar du instruktioner till hur Reda ut-häftena ska skrivas ut.

  Öppna
 • Reda ut-häfte för upptäckande samtal om våld - barn och ungdomar

  2018-02-07

  Reda ut-häfte för upptäckande samtal om våld tillsammans med barn och ungdomar. Titta på instruktionsfilmen innan du börjar använda materialet. Tänk på att gå igenom alla sidor i häftet (instruktionsfilmen visar exempel på hur man använder häftet). Instruktioner kring hur häftet ska användas finns på första sidan.

  Öppna
 • Instruktionsfilm upptäckande samtal om våld (Reda ut-häfte)

  2018-02-07

  Innan du börjar använda något av Reda ut-häftena är det viktigt att du tittar på denna instruktionsfilm och läser instruktionerna i häftet noga. I filmen visas hur häftet kan användas. Tänk på att du ska gå igenom alla sidor när du använder häftet.

  Öppna
 • Reda ut-häfte för upptäckande samtal om våld - vuxna

  2018-02-07

  Reda ut-häfte för upptäckande samtal om våld tillsammans med vuxna. Titta på instruktionsfilmen innan du börjar använda materialet. Tänk på att gå igenom alla sidor i häftet (instruktionsfilmen visar exempel på hur man använder häftet). Instruktioner kring hur häftet ska användas finns på första sidan.

  Öppna

Information om materialen

 

Till alla bildstödsmaterial som Projekt Bildsamt tagit fram finns instruktioner och filmer som visar hur materialet ska användas.

Eftersom materialen är fria att användas av alla kan de också ändras och utnyttjas på andra sätt än vad som är avsett. Projekt Bildsamt tar inte ansvar för hur materialen används. Vi rekommenderar att du följer våra råd för hur bildstödsmaterialen ska användas och avsätter tid för att noga gå igenom materialet. Öva gärna tillsammans med någon annan, t ex en kollega, innan du använder det tillsammans med någon som har kognitiva och kommunikativa svårigheter.