Materialbanken

Här finns alla material som tagits fram i projektet. Välj den kategori som du är intresserad av i rullisten nedan till vänster. Om du misstänker ett brott, anmäl till polis (vuxna) eller socialtjänst (barn)! Denna sida fungerar bäst i webbläsaren Google Chrome.

 • Bildkartor till undervisningsmaterial om våld - grundsärskola

  2018-11-20

  De här bildkartorna innehåller bilder för att tala om olika typer av våld. En och samma karta återkommer upptill på varje uppslag av blockhäftet. Materialet är anpassat till grundsärskolans verksamhet.

  Öppna
 • Bildkort för sammanfattning och utvärdering av undervisningsmaterial - grundsärskola

  2018-11-20

  Bildkorten ska användas för att sammanfatta och utvärdera varje lektion utifrån instruktioner i Ledarhandledningen. Materialet är anpassat för grundsärskolans verksamhet.

  Öppna
 • Enkelt schema barnförhör

  2018-11-16

  Ett förenklat schema som visar vad som ska hända vid besöket hos polisen.

  Öppna
 • Kompletterande kartor om våld

  2018-09-24

  Detta bildstöd är avsett att användas som komplement vid samtal med barn i verksamheter som t ex socialtjänst, BUP och rättsmedicin. Materialet kan användas när det finns behov av att prata mer ingående om olika typer av våld. Om det finns en pågående förundersökning bör man om möjligt avvakta med att ställa ingående frågor om våld innan barnförhör har genomförts, eller stämma av detta med polis först.

  Öppna
 • Instruktionsfilm Reda ut-häfte

  2018-09-12

  Innan du börjar använda Bildsamts material är det viktigt att du tittar på denna instruktionsfilm och läser instruktionerna i häftet noga. I filmen visas hur häftet kan användas. Tänk på att du ska gå igenom alla sidor när du använder häftet.

  Öppna
 • Vem gör vad på Barnahus?

  2018-05-02

  Barn och ungdomar som kommer i kontakt med olika delverksamheter på barnahus kan behöva tydlig information om vad de olika enheterna gör.

  Öppna
 • Krisstödssamtal hos psykolog

  2018-04-30

  En samling kartor för introduktion och förklaring till samtal hos psykolog och kommunikationskartor som stöd för själva samtalet. Skriv ut enkelsidigt och sätt ihop i överkant.

  Öppna
 • Rättsmedicinsk undersökning - yngre barn

  2018-04-30

  Kommunikationskartor att ha som stöd vid undersökning av barn i samband med rättslig utredning om övergrepp. Skriv ut enkelsidigt och sätt gärna ihop i överkant.

  Öppna
 • Rättsmedicinsk undersökning - ungdomar

  2018-04-30

  Kommunikationskartor att ha som stöd vid undersökning av barn i samband med rättslig utredning om övergrepp. Skriv ut enkelsidigt och sätt gärna ihop i överkant.
  OBS! De stora kroppsbilderna är det enda som skiljer detta bildstöd från "Rättsmedicinsk undersökning - yngre barn".

  Öppna
 • Utredande samtal- socialtjänst

  2018-04-13

  Kommunikationskartor för utredande samtal inom socialtjänst när det finns misstankar om våld. Inkluderar även en karta om jourhemsplacering. Skriv ut enkelsidigt och sätt gärna ihop i överkant.

  Öppna

Så här är materialen kategoriserade

Undervisning om våld: Undervisningsmaterial om våld för gymnasiesärskola och daglig verksamhet.
Har något hänt? Reda-ut häften för att ta reda på om ett barn/ungdom/vuxen blivit utsatt för våld.
Barnahus: Material för barnförhörsledare, rättsmedicin, psykolog och socialtjänst.
Krisstöd: Material för krisstödssamtal hos psykolog.
Kvinnojour: Material för introduktionssamtal på kvinnojour och för att förklara samhällsfunktioner.
Mottagning våld i nära relationer: Material för introduktionssamtal med barn och vuxna. Plansch om normala reaktioner på våld.
Polis/barnförhörsledare: Material för tydliggörande information vid barnförhör.
Rättsmedicin: Material som stöd vid undersökning av barn i samband med rättslig utredning.
Socialtjänst: Material för utredande samtal hos socialtjänsten.

Information om materialen

Till flera av de bildstödsmaterial som Projekt Bildsamt tagit fram finns instruktioner och filmer som visar hur materialet ska användas. De bildstöd som specifikt tagits fram för vissa verksamheter/situationer, som barnförhör och kvinnojour är endast avsedda för användning för detta syfte.
Eftersom materialen är fria att användas av alla kan de också ändras och utnyttjas på andra sätt än vad som är avsett. Projekt Bildsamt tar inte ansvar för hur materialen används. Vi rekommenderar att du följer våra råd för hur bildstödsmaterialen ska användas och avsätter tid för att noga gå igenom materialet. Öva gärna tillsammans med någon annan, t ex en kollega, innan du använder det tillsammans med någon som har kognitiva och kommunikativa svårigheter.

Läs mer om projektet och materialen