Materialbanken

Här finns alla material som tagits fram i projektet. Tänk på att välja den kategori som du är intresserad av i rullisten nedan till vänster. Om du misstänker ett brott, anmäl till polis (vuxna) eller socialtjänst (barn)! - Förebyggande material: utbildningsmaterial om våld för gymnasiesärskola och daglig verksamhet. - Upptäcka våld: reda-ut häften för att ta reda på om ett barn/ungdom/vuxen blivit utsatt för våld - Kvinnojour: material för introduktionssamtal på kvinnojour och för att förklara samhällsfunktioner. - Barnahus: material för barnförhörsledare, rättsmedicin, psykolog och socialtjänst. - Samtal om våld i nära relationer: material för introduktionssamtal med barn och vuxna. Plansch om normala reaktioner på våld.

 • Utredande samtal- socialtjänst

  2018-04-13

  Kommunikationskartor för utredande samtal inom socialtjänst när det finns misstankar om våld. Inkluderar även en karta om jourhemsplacering. Skriv ut enkelsidigt och sätt gärna ihop i överkant.

  Öppna
 • Karta till särskild företrädare eller medföljare före barnförhör

  2018-04-13

  Används när ett barn hämtas av särskild företrädare på förskola/skola för att förklara vad som ska hända. Särskild företrädare eller medföljare pekar på bilder på kartan samtidigt som den talar.

  Öppna
 • Schema barnförhör

  2018-04-13

  Schema för barnförhör som kan klippas isär och användas i den ordning som passar för det aktuella förhöret. Sätt gärna självhäftande kardborre på baksidan, och sätt ytterligare en remsa kardborre på ett laminerat papper så har du någonstans att sätta upp bilderna.

  Öppna
 • Väntrumskarta barnförhör

  2018-04-13

  Kommunikationskarta att använda i väntrummet före barnförhör för att gå igenom och förklara vad som kommer att hända och vilka personer som är involverade. Används av barnförhörsledare till barnet genom att den vuxne pekar på bilderna samtidigt som den talar.

  Öppna
 • Grundregler barnförhör

  2018-04-13

  Grundregler för barnförhöret. Används av barnförhörsledare till barnet. Kan sättas på baksidan av väntrumskartan. Används av barnförhörsledare till barnet genom att den vuxne pekar på bilderna samtidigt som den talar.

  Öppna
 • Bildkort för att skilja våld från bråk

  2018-04-06

  Ett antal bilder att diskutera kring och kunna använda som ett kategoriseringsspel för att skilja vad som är bråk och vad som är våld. Sista sidan skrivs med fördel ut i A3-format för att få större bilder.

  Öppna
 • Samtalskarta till förstasamtal med vuxna på samtalsmottagning

  2018-04-06

  Samtalskartan ger stöd för att genomföra ett första samtal med vuxna som har erfarenhet av våld i nära relationer.

  Öppna
 • Samtalskarta till förstasamtal med barn och ungdom på samtalsmottagning

  2018-04-06

  Samtalskartan ger stöd för att genomföra ett första samtal med barn och ungdomar med erfarenhet av våld i nära relationer.

  Öppna
 • Blädderblock till förstasamtal med barn, ungdomar eller vuxna

  2018-04-06

  De här bilderna ger stöd för att genomföra ett förstasamtal med barn, ungdomar och vuxna på en samtalsmottagning för våld i nära relationer. Sidorna skrivs ut i liggande format, enkelsidigt och sätts samman som ett blädderblock. Någon kanske föredrar att klippa isär och använda bilderna var för sig. Den fjärde sidan har kompletterande bilder för samtal med vuxna.

  Öppna
 • Visuella värderingsskalor i olika format

  2018-04-06

  I samtal om känsliga saker kan det vara bra att använda visuellt stöd för att värdera hur mycket eller lite, hur starkt eller svagt något känns. Filen innehåller tre varianter av en så kallad VAS-skala och i två olika storlekar. Välj den som passar er bäst och klipp ut.

  Öppna

Information om materialen

 

Till flera av de bildstödsmaterial som Projekt Bildsamt tagit fram finns instruktioner och filmer som visar hur materialet ska användas. De bildstöd som specifikt tagits fram för vissa verksamheter/situationer, som barnförhör och kvinnojour är endast avsedda för användning för detta syfte.

Eftersom materialen är fria att användas av alla kan de också ändras och utnyttjas på andra sätt än vad som är avsett. Projekt Bildsamt tar inte ansvar för hur materialen används. Vi rekommenderar att du följer våra råd för hur bildstödsmaterialen ska användas och avsätter tid för att noga gå igenom materialet. Öva gärna tillsammans med någon annan, t ex en kollega, innan du använder det tillsammans med någon som har kognitiva och kommunikativa svårigheter.

Lär mer om projektet och materialen