Materialbanken

Här finns alla material som tagits fram i projektet. Välj den kategori som du är intresserad av i rullisten nedan till vänster. Om du misstänker ett brott, anmäl till polis (vuxna) eller socialtjänst (barn)! Denna sida fungerar bäst i webbläsaren Google Chrome.

 • Enkelt schema barnförhör

  2018-11-16

  Ett förenklat schema som visar vad som ska hända vid besöket hos polisen.

  Öppna
 • Karta till särskild företrädare eller medföljare före barnförhör

  2018-04-13

  Används när ett barn hämtas av särskild företrädare på förskola/skola för att förklara vad som ska hända. Särskild företrädare eller medföljare pekar på bilder på kartan samtidigt som den talar.

  Öppna
 • Schema barnförhör

  2018-04-13

  Schema för barnförhör som kan klippas isär och användas i den ordning som passar för det aktuella förhöret. Sätt gärna självhäftande kardborre på baksidan, och sätt ytterligare en remsa kardborre på ett laminerat papper så har du någonstans att sätta upp bilderna.

  Öppna
 • Väntrumskarta barnförhör

  2018-04-13

  Kommunikationskarta att använda i väntrummet före barnförhör för att gå igenom och förklara vad som kommer att hända och vilka personer som är involverade. Barnförhörsledaren pekar på bilderna samtidigt som den talar med barnet.

  Öppna
 • Grundregler barnförhör

  2018-04-13

  Grundregler för barnförhöret. Används av barnförhörsledare till barnet. Kan sättas på baksidan av väntrumskartan. Barnförhörsledaren pekar på bilderna samtidigt som den talar med barnet.

  Öppna
 • Visuella värderingsskalor i olika format

  2018-04-06

  I samtal om känsliga saker kan det vara bra att använda visuellt stöd för att värdera hur mycket eller lite, hur starkt eller svagt något känns. Filen innehåller tre varianter av en så kallad VAS-skala och i två olika storlekar. Välj den som passar er bäst och klipp ut.

  Öppna

Så här är materialen kategoriserade

Undervisning om våld: Undervisningsmaterial om våld för gymnasiesärskola och daglig verksamhet.
Har något hänt? Reda-ut häften för att ta reda på om ett barn/ungdom/vuxen blivit utsatt för våld.
Barnahus: Material för barnförhörsledare, rättsmedicin, psykolog och socialtjänst.
Krisstöd: Material för krisstödssamtal hos psykolog.
Kvinnojour: Material för introduktionssamtal på kvinnojour och för att förklara samhällsfunktioner.
Mottagning våld i nära relationer: Material för introduktionssamtal med barn och vuxna. Plansch om normala reaktioner på våld.
Polis/barnförhörsledare: Material för tydliggörande information vid barnförhör.
Rättsmedicin: Material som stöd vid undersökning av barn i samband med rättslig utredning.
Socialtjänst: Material för utredande samtal hos socialtjänsten.

Information om materialen

Till flera av de bildstödsmaterial som Projekt Bildsamt tagit fram finns instruktioner och filmer som visar hur materialet ska användas. De bildstöd som specifikt tagits fram för vissa verksamheter/situationer, som barnförhör och kvinnojour är endast avsedda för användning för detta syfte.
Eftersom materialen är fria att användas av alla kan de också ändras och utnyttjas på andra sätt än vad som är avsett. Projekt Bildsamt tar inte ansvar för hur materialen används. Vi rekommenderar att du följer våra råd för hur bildstödsmaterialen ska användas och avsätter tid för att noga gå igenom materialet. Öva gärna tillsammans med någon annan, t ex en kollega, innan du använder det tillsammans med någon som har kognitiva och kommunikativa svårigheter.

Läs mer om projektet och materialen