Materialbanken

Här finns alla material som tagits fram i projektet. Välj den kategori som du är intresserad av i rullisten nedan till vänster. Om du misstänker ett brott, anmäl till polis (vuxna) eller socialtjänst (barn)! Denna sida fungerar bäst i webbläsaren Google Chrome.

 • Samtal om mobbing

  2019-03-05

  En samtalskarta för att kunna prata om mobbing.

  Öppna
 • Bildkartor till undervisningsmaterial om våld - grundsärskola

  2018-11-20

  De här bildkartorna innehåller bilder för att tala om olika typer av våld. En och samma karta återkommer upptill på varje uppslag av blockhäftet. Materialet är anpassat till grundsärskolans verksamhet.

  Öppna
 • Bildkort för sammanfattning och utvärdering av undervisningsmaterial - grundsärskola

  2018-11-20

  Bildkorten ska användas för att sammanfatta och utvärdera varje lektion utifrån instruktioner i Ledarhandledningen. Materialet är anpassat för grundsärskolans verksamhet.

  Öppna
 • Visuella värderingsskalor i olika format

  2018-04-06

  I samtal om känsliga saker kan det vara bra att använda visuellt stöd för att värdera hur mycket eller lite, hur starkt eller svagt något känns. Filen innehåller tre varianter av en så kallad VAS-skala och i två olika storlekar. Välj den som passar er bäst och klipp ut.

  Öppna
 • Viktig information om undervisningsmaterialet

  2018-02-14

  Läs den här informationen innan du börjar ladda ner och använda materialet till undervisning om våld. Mer information finns i Ledarhandledningen.

  Öppna
 • Bildstödd undervisning

  2018-02-14

  Titta gärna på instruktionsfilmen för att få tips på hur undervisningsmaterialet kan användas.

  Öppna
 • Utskriftsinstruktioner för undervisningsmaterialet

  2018-02-14

  Här kan du läsa om hur du de olika undervisningsmaterialen kan skrivas ut.

  Öppna
 • Ledarhandledning undervisningsmaterial om våld - grundsärskola och gymnasiesärskola

  2018-02-14

  Undervisningen är upplagd som fem lektioner som följer samma struktur. Lektionerna behandlar olika typer av våld. I ledarhandledningen finns steg-för-steg-instruktioner och instruktioner för hur ledaren kan använda bildstöd och pekprat i undervisning om våld.

  Öppna
 • Kommunikationskartor till undervisningsmaterial om våld - gymnasiesärskola

  2018-02-14

  De här bildkartorna innehåller bilder för att tala om olika typer av våld. En och samma karta återkommer upptill på varje uppslag av blockhäftet. Materialet är anpassat till gymnasiesärskolans verksamhet.

  Öppna
 • Bildkort för sammanfattning och utvärdering undervisningsmaterial - gymnasiesärskola

  2018-02-14

  Bildkorten ska användas för att sammanfatta och utvärdera varje lektion utifrån instruktioner i Ledarhandledningen. Materialet är anpassat till gymnasiesärskolans verksamhet.

  Öppna

Så här är materialen kategoriserade

Undervisning om våld: Undervisningsmaterial om våld för gymnasiesärskola och daglig verksamhet.
Har något hänt? Reda-ut häften för att ta reda på om ett barn/ungdom/vuxen blivit utsatt för våld.
Barnahus: Material för barnförhörsledare, rättsmedicin, psykolog och socialtjänst.
Krisstöd: Material för krisstödssamtal hos psykolog.
Kvinnojour: Material för introduktionssamtal på kvinnojour och för att förklara samhällsfunktioner.
Mottagning våld i nära relationer: Material för introduktionssamtal med barn och vuxna. Plansch om normala reaktioner på våld.
Polis/barnförhörsledare: Material för tydliggörande information vid barnförhör.
Rättsmedicin: Material som stöd vid undersökning av barn i samband med rättslig utredning.
Socialtjänst: Material för utredande samtal hos socialtjänsten.

Information om materialen

Till flera av de bildstödsmaterial som Projekt Bildsamt tagit fram finns instruktioner och filmer som visar hur materialet ska användas. De bildstöd som specifikt tagits fram för vissa verksamheter/situationer, som barnförhör och kvinnojour är endast avsedda för användning för detta syfte.
Eftersom materialen är fria att användas av alla kan de också ändras och utnyttjas på andra sätt än vad som är avsett. Projekt Bildsamt tar inte ansvar för hur materialen används. Vi rekommenderar att du följer våra råd för hur bildstödsmaterialen ska användas och avsätter tid för att noga gå igenom materialet. Öva gärna tillsammans med någon annan, t ex en kollega, innan du använder det tillsammans med någon som har kognitiva och kommunikativa svårigheter.

Läs mer om projektet och materialen