Materialbanken

Här finns alla material som tagits fram i projektet. Välj den kategori som du är intresserad av i rullisten nedan till vänster. Om du misstänker ett brott, anmäl till polis (vuxna) eller socialtjänst (barn)! Denna sida fungerar bäst i webbläsaren Google Chrome.

 • Visual scales

  2019-02-25

  When dealing with sensitive issues like violence and abuse, one can benefit from using visual support to evaluate how strong or weak a feeling is. This file contains three versions of a scale similar to a visual analogue scale (VAS). Pick the one you prefer to use and cut it out.

  Öppna
 • Communication book about violence - adult version

  2019-02-18

  Note: Before printing you have to save the document to your computer to get the printing correct!
  This communication book is a help to find out about what may have happened to someone. Watch the instructional video before you start using the book. Turn the English subtitles on. There are also instructions on the first page of the book.

  Öppna
 • Communication book about violence - child version

  2019-02-16

  Note: Before printing you have to save the document to your computer to get the printing correct!
  This communication book is a help to find out about what may have happened to someone. Watch the instructional video before you start using the book. Turn the English subtitles on. There are also instructions on the first page of the book.

  Öppna
 • Instruktionsfilm Reda ut-häfte - Instructional video (turn on the English subtitles)

  2018-09-12

  Innan du börjar använda Bildsamts material är det viktigt att du tittar på denna instruktionsfilm och läser instruktionerna i häftet noga. I filmen visas hur häftet kan användas. Tänk på att du ska gå igenom alla sidor när du använder häftet.

  Öppna

Så här är materialen kategoriserade

Undervisning om våld: Undervisningsmaterial om våld för gymnasiesärskola och daglig verksamhet.
Har något hänt? Reda-ut häften för att ta reda på om ett barn/ungdom/vuxen blivit utsatt för våld.
Barnahus: Material för barnförhörsledare, rättsmedicin, psykolog och socialtjänst.
Krisstöd: Material för krisstödssamtal hos psykolog.
Kvinnojour: Material för introduktionssamtal på kvinnojour och för att förklara samhällsfunktioner.
Mottagning våld i nära relationer: Material för introduktionssamtal med barn och vuxna. Plansch om normala reaktioner på våld.
Polis/barnförhörsledare: Material för tydliggörande information vid barnförhör.
Rättsmedicin: Material som stöd vid undersökning av barn i samband med rättslig utredning.
Socialtjänst: Material för utredande samtal hos socialtjänsten.

Information om materialen

Till flera av de bildstödsmaterial som Projekt Bildsamt tagit fram finns instruktioner och filmer som visar hur materialet ska användas. De bildstöd som specifikt tagits fram för vissa verksamheter/situationer, som barnförhör och kvinnojour är endast avsedda för användning för detta syfte.
Eftersom materialen är fria att användas av alla kan de också ändras och utnyttjas på andra sätt än vad som är avsett. Projekt Bildsamt tar inte ansvar för hur materialen används. Vi rekommenderar att du följer våra råd för hur bildstödsmaterialen ska användas och avsätter tid för att noga gå igenom materialet. Öva gärna tillsammans med någon annan, t ex en kollega, innan du använder det tillsammans med någon som har kognitiva och kommunikativa svårigheter.

Läs mer om projektet och materialen