Materialbanken

Här finns alla material som tagits fram i projektet. Välj den kategori som du är intresserad av i rullisten nedan till vänster. Om du misstänker ett brott, anmäl till polis (vuxna) eller socialtjänst (barn)! Denna sida fungerar bäst i webbläsaren Google Chrome.

 • Crisis support

  2019-02-16

  A collection of pictorial boards for introduction and explanation of conversations with psychologists and communication boards to support the actual conversation. Print one-sided and put together at the top.

  Öppna
 • Visual scales

  2019-02-25

  When dealing with sensitive issues like violence and abuse, one can benefit from using visual support to evaluate how strong or weak a feeling is. This file contains three versions of a scale similar to a visual analogue scale (VAS). Pick the one you prefer to use and cut it out.

  Öppna
 • Provisional boards about violence

  2019-02-25

  This material is meant as a complement to other materials dedicated to social service, forensic medical check up, child psychiatry etc. It can be used when deeper questions and discussions about violence are necessary. Note that if there is a preliminary investigation going on you should await asking these types of questions or consult the police first.

  Öppna
 • Forensic medical checkup - child

  2019-02-25

  Communication boards to support forensic examnation of children when suspecting abuse.

  Öppna
 • Child interrogation waiting room

  2019-02-25

  Communication board aiming to prepair the child for an interrogation by police or similar. The pictorial support will help telling what will happen during the visit and what persons are involved. The interrogator points to the pictures as talking in an ordinary way to the child

  Öppna
 • Child interrogation visual schedule

  2019-02-25

  This visual schedule can be cut apart and each picture can be put in the prefered order for the interrogation. Use velcro to attach to a suitable material.

  Öppna
 • Child interrogation basic rules

  2019-02-25

  The basic rules are used by the interrogator to tell the child what the rules are in the interrogation room. Could be printed on back of the waiting room board.

  Öppna
 • Social service - investigating conversation

  2019-02-25

  Communication boards for investigation by social service when there are suspections of mal treatment or abuse of a child. One of the boards is dealing with the issue of emergency home.

  Öppna

Så här är materialen kategoriserade

Undervisning om våld: Undervisningsmaterial om våld för gymnasiesärskola och daglig verksamhet.
Har något hänt? Reda-ut häften för att ta reda på om ett barn/ungdom/vuxen blivit utsatt för våld.
Barnahus: Material för barnförhörsledare, rättsmedicin, psykolog och socialtjänst.
Krisstöd: Material för krisstödssamtal hos psykolog.
Kvinnojour: Material för introduktionssamtal på kvinnojour och för att förklara samhällsfunktioner.
Mottagning våld i nära relationer: Material för introduktionssamtal med barn och vuxna. Plansch om normala reaktioner på våld.
Polis/barnförhörsledare: Material för tydliggörande information vid barnförhör.
Rättsmedicin: Material som stöd vid undersökning av barn i samband med rättslig utredning.
Socialtjänst: Material för utredande samtal hos socialtjänsten.

Information om materialen

Till flera av de bildstödsmaterial som Projekt Bildsamt tagit fram finns instruktioner och filmer som visar hur materialet ska användas. De bildstöd som specifikt tagits fram för vissa verksamheter/situationer, som barnförhör och kvinnojour är endast avsedda för användning för detta syfte.
Eftersom materialen är fria att användas av alla kan de också ändras och utnyttjas på andra sätt än vad som är avsett. Projekt Bildsamt tar inte ansvar för hur materialen används. Vi rekommenderar att du följer våra råd för hur bildstödsmaterialen ska användas och avsätter tid för att noga gå igenom materialet. Öva gärna tillsammans med någon annan, t ex en kollega, innan du använder det tillsammans med någon som har kognitiva och kommunikativa svårigheter.

Läs mer om projektet och materialen