Materialbanken

Här finns alla material som tagits fram i projektet. Välj den kategori som du är intresserad av i rullisten nedan till vänster. Om du misstänker ett brott, anmäl till polis (vuxna) eller socialtjänst (barn)! Denna sida fungerar bäst i webbläsaren Google Chrome.

 • Visual scales

  2019-02-25

  When dealing with sensitive issues like violence and abuse, one can benefit from using visual support to evaluate how strong or weak a feeling is. This file contains three versions of a scale similar to a visual analogue scale (VAS). Pick the one you prefer to use and cut it out.

  Öppna
 • Education about violence - Picture cards provisional for summary and evaluation - upper secondary special school

  2019-02-16

  The picture cards should be used for summing up and evaluate each lesson in relation to instructions in the Facilitator´s guide. The material is suitable for upper secondary special school, day center and similar.

  Öppna
 • Education about violence - facilitator's guide

  2019-02-16

  This educational material contains of five lessons, all following the same structure. The lessons deal with various types of violence. In the guide there are step-by-step instructions to help the teacher/facilitator use pictorial support and point-talking/aided language support in education about violence.

  Öppna
 • Education about violence - all communication boards - upper secondary special school

  2019-02-13

  These boards contain pictures to talk about various types of violence. Print and bind them as a book. The same communication board appears on each upper page of the book. The material is suitable for upper secondary special school, day center and similar.

  Öppna

Så här är materialen kategoriserade

Undervisning om våld: Undervisningsmaterial om våld för gymnasiesärskola och daglig verksamhet.
Har något hänt? Reda-ut häften för att ta reda på om ett barn/ungdom/vuxen blivit utsatt för våld.
Barnahus: Material för barnförhörsledare, rättsmedicin, psykolog och socialtjänst.
Krisstöd: Material för krisstödssamtal hos psykolog.
Kvinnojour: Material för introduktionssamtal på kvinnojour och för att förklara samhällsfunktioner.
Mottagning våld i nära relationer: Material för introduktionssamtal med barn och vuxna. Plansch om normala reaktioner på våld.
Polis/barnförhörsledare: Material för tydliggörande information vid barnförhör.
Rättsmedicin: Material som stöd vid undersökning av barn i samband med rättslig utredning.
Socialtjänst: Material för utredande samtal hos socialtjänsten.

Information om materialen

Till flera av de bildstödsmaterial som Projekt Bildsamt tagit fram finns instruktioner och filmer som visar hur materialet ska användas. De bildstöd som specifikt tagits fram för vissa verksamheter/situationer, som barnförhör och kvinnojour är endast avsedda för användning för detta syfte.
Eftersom materialen är fria att användas av alla kan de också ändras och utnyttjas på andra sätt än vad som är avsett. Projekt Bildsamt tar inte ansvar för hur materialen används. Vi rekommenderar att du följer våra råd för hur bildstödsmaterialen ska användas och avsätter tid för att noga gå igenom materialet. Öva gärna tillsammans med någon annan, t ex en kollega, innan du använder det tillsammans med någon som har kognitiva och kommunikativa svårigheter.

Läs mer om projektet och materialen