Materialbanken

Här finns alla material som tagits fram i projektet. Välj den kategori som du är intresserad av i rullisten nedan till vänster. Om du misstänker ett brott, anmäl till polis (vuxna) eller socialtjänst (barn)! Denna sida fungerar bäst i webbläsaren Google Chrome.

 • Visuella värderingsskalor i olika format

  2018-04-06

  I samtal om känsliga saker kan det vara bra att använda visuellt stöd för att värdera hur mycket eller lite, hur starkt eller svagt något känns. Filen innehåller tre varianter av en så kallad VAS-skala och i två olika storlekar. Välj den som passar er bäst och klipp ut.

  Öppna
 • Blädderblock med stöd för introduktionssamtal på kvinnojour

  2018-04-06

  De här bilderna ger stöd för de olika delarna som kan förekomma i ett introduktionssamtal på en kvinnojour. Sidorna skrivs ut i liggande format enkelsidigt och sätts samman som ett blädderblock.

  Öppna
 • Knippa med förklaring av samhällsfunktioner, en per sida

  2018-04-04

  Denna knippa kan användas när man behöver förklara samhällsfunktioner som är relevanta då man befinner sig på kvinnojour. Funktionerna illustreras av hus. Samma hus finns även på en A4-sida. Här presenteras husen ett i taget i ett knippformat. Instruktioner för utskrift finns i dokumentet.

  Öppna
 • Förklaring av samhällsfunktioner utifrån kvinnojoursperspektiv

  2018-04-04

  OBS: För att få en korrekt utskrift behöver du spara dokumentet på din dator innan du väljer att skriva ut det.
  En bildkarta med olika hus som representerar olika samhällsfunktioner som är viktiga när man befinner sig på kvinnojour, exempelvis bank, sjukvård, polis, försäkringskassan m.fl.

  Öppna

Så här är materialen kategoriserade

Undervisning om våld: Undervisningsmaterial om våld för gymnasiesärskola och daglig verksamhet.
Har något hänt? Reda-ut häften för att ta reda på om ett barn/ungdom/vuxen blivit utsatt för våld.
Barnahus: Material för barnförhörsledare, rättsmedicin, psykolog och socialtjänst.
Krisstöd: Material för krisstödssamtal hos psykolog.
Kvinnojour: Material för introduktionssamtal på kvinnojour och för att förklara samhällsfunktioner.
Mottagning våld i nära relationer: Material för introduktionssamtal med barn och vuxna. Plansch om normala reaktioner på våld.
Polis/barnförhörsledare: Material för tydliggörande information vid barnförhör.
Rättsmedicin: Material som stöd vid undersökning av barn i samband med rättslig utredning.
Socialtjänst: Material för utredande samtal hos socialtjänsten.

Information om materialen

Till flera av de bildstödsmaterial som Projekt Bildsamt tagit fram finns instruktioner och filmer som visar hur materialet ska användas. De bildstöd som specifikt tagits fram för vissa verksamheter/situationer, som barnförhör och kvinnojour är endast avsedda för användning för detta syfte.
Eftersom materialen är fria att användas av alla kan de också ändras och utnyttjas på andra sätt än vad som är avsett. Projekt Bildsamt tar inte ansvar för hur materialen används. Vi rekommenderar att du följer våra råd för hur bildstödsmaterialen ska användas och avsätter tid för att noga gå igenom materialet. Öva gärna tillsammans med någon annan, t ex en kollega, innan du använder det tillsammans med någon som har kognitiva och kommunikativa svårigheter.

Läs mer om projektet och materialen