Materialbanken

Här finns alla material som tagits fram i projektet. Välj den kategori som du är intresserad av i rullisten nedan till vänster. Om du misstänker ett brott, anmäl till polis (vuxna) eller socialtjänst (barn)! Denna sida fungerar bäst i webbläsaren Google Chrome.

 • Instruktionsfilm Reda ut-häfte - Instructional video (turn on the English subtitles)

  2018-09-12

  Innan du börjar använda Bildsamts material är det viktigt att du tittar på denna instruktionsfilm och läser instruktionerna i häftet noga. I filmen visas hur häftet kan användas. Tänk på att du ska gå igenom alla sidor när du använder häftet.

  Öppna
 • Visuella värderingsskalor i olika format

  2018-04-06

  I samtal om känsliga saker kan det vara bra att använda visuellt stöd för att värdera hur mycket eller lite, hur starkt eller svagt något känns. Filen innehåller tre varianter av en så kallad VAS-skala och i två olika storlekar. Välj den som passar er bäst och klipp ut.

  Öppna
 • Utskriftsinstruktioner Reda ut-häfte

  2018-02-07

  Här hittar du instruktioner till hur Reda ut-häftena ska skrivas ut.

  Öppna
 • Reda ut-häfte för upptäckande samtal om våld - barn och ungdomar

  2018-02-07

  OBS: För att få en korrekt utskrift av Reda ut-häftet behöver du spara det på din dator innan du väljer att skriva ut det.
  Reda ut-häfte för upptäckande samtal om våld tillsammans med barn och ungdomar. Titta på instruktionsfilmen innan du börjar använda materialet. Tänk på att gå igenom alla sidor i häftet (instruktionsfilmen visar exempel på hur man använder häftet). Instruktioner kring hur häftet ska användas finns på första sidan.

  Öppna
 • Reda ut-häfte för upptäckande samtal om våld - vuxna

  2018-02-07

  OBS: För att få en korrekt utskrift av Reda ut-häftet behöver du spara det på din dator innan du väljer att skriva ut det.
  Reda ut-häfte för upptäckande samtal om våld tillsammans med vuxna. Titta på instruktionsfilmen innan du börjar använda materialet. Tänk på att gå igenom alla sidor i häftet (instruktionsfilmen visar exempel på hur man använder häftet). Instruktioner kring hur häftet ska användas finns på första sidan.

  Öppna

Så här är materialen kategoriserade

Undervisning om våld: Undervisningsmaterial om våld för gymnasiesärskola och daglig verksamhet.
Har något hänt? Reda-ut häften för att ta reda på om ett barn/ungdom/vuxen blivit utsatt för våld.
Barnahus: Material för barnförhörsledare, rättsmedicin, psykolog och socialtjänst.
Krisstöd: Material för krisstödssamtal hos psykolog.
Kvinnojour: Material för introduktionssamtal på kvinnojour och för att förklara samhällsfunktioner.
Mottagning våld i nära relationer: Material för introduktionssamtal med barn och vuxna. Plansch om normala reaktioner på våld.
Polis/barnförhörsledare: Material för tydliggörande information vid barnförhör.
Rättsmedicin: Material som stöd vid undersökning av barn i samband med rättslig utredning.
Socialtjänst: Material för utredande samtal hos socialtjänsten.

Information om materialen

Till flera av de bildstödsmaterial som Projekt Bildsamt tagit fram finns instruktioner och filmer som visar hur materialet ska användas. De bildstöd som specifikt tagits fram för vissa verksamheter/situationer, som barnförhör och kvinnojour är endast avsedda för användning för detta syfte.
Eftersom materialen är fria att användas av alla kan de också ändras och utnyttjas på andra sätt än vad som är avsett. Projekt Bildsamt tar inte ansvar för hur materialen används. Vi rekommenderar att du följer våra råd för hur bildstödsmaterialen ska användas och avsätter tid för att noga gå igenom materialet. Öva gärna tillsammans med någon annan, t ex en kollega, innan du använder det tillsammans med någon som har kognitiva och kommunikativa svårigheter.

Läs mer om projektet och materialen