Materialbanken

Här finns alla material som tagits fram i projektet. Välj den kategori som du är intresserad av i rullisten nedan till vänster. Om du misstänker ett brott, anmäl till polis (vuxna) eller socialtjänst (barn)! Denna sida fungerar bäst i webbläsaren Google Chrome.

 • Bildkort för att skilja våld från bråk

  2018-04-06

  Ett antal bilder att diskutera kring och kunna använda som ett kategoriseringsspel för att skilja vad som är bråk och vad som är våld. Sista sidan skrivs med fördel ut i A3-format för att få större bilder.

  Öppna
 • Samtalskarta till förstasamtal med vuxna på samtalsmottagning

  2018-04-06

  Samtalskartan ger stöd för att genomföra ett första samtal med vuxna som har erfarenhet av våld i nära relationer.

  Öppna
 • Samtalskarta till förstasamtal med barn och ungdom på samtalsmottagning

  2018-04-06

  Samtalskartan ger stöd för att genomföra ett första samtal med barn och ungdomar med erfarenhet av våld i nära relationer.

  Öppna
 • Blädderblock till förstasamtal med barn, ungdomar eller vuxna

  2018-04-06

  De här bilderna ger stöd för att genomföra ett förstasamtal med barn, ungdomar och vuxna på en samtalsmottagning för våld i nära relationer. Sidorna skrivs ut i liggande format, enkelsidigt och sätts samman som ett blädderblock. Någon kanske föredrar att klippa isär och använda bilderna var för sig. Den fjärde sidan har kompletterande bilder för samtal med vuxna.

  Öppna
 • Visuella värderingsskalor i olika format

  2018-04-06

  I samtal om känsliga saker kan det vara bra att använda visuellt stöd för att värdera hur mycket eller lite, hur starkt eller svagt något känns. Filen innehåller tre varianter av en så kallad VAS-skala och i två olika storlekar. Välj den som passar er bäst och klipp ut.

  Öppna
 • Bildplansch med normala reaktioner efter våld

  2018-04-06

  En plansch som visar vad som är normalt för någon att känna efter att den upplevt våld. Skrivs med fördel ut i A3-format eller större och sätts upp på lämpligt ställe, där någon med kompetens kan förklara vad de olika bilderna och känslorna innebär.

  Öppna

Så här är materialen kategoriserade

Undervisning om våld: Undervisningsmaterial om våld för gymnasiesärskola och daglig verksamhet.
Har något hänt? Reda-ut häften för att ta reda på om ett barn/ungdom/vuxen blivit utsatt för våld.
Barnahus: Material för barnförhörsledare, rättsmedicin, psykolog och socialtjänst.
Krisstöd: Material för krisstödssamtal hos psykolog.
Kvinnojour: Material för introduktionssamtal på kvinnojour och för att förklara samhällsfunktioner.
Mottagning våld i nära relationer: Material för introduktionssamtal med barn och vuxna. Plansch om normala reaktioner på våld.
Polis/barnförhörsledare: Material för tydliggörande information vid barnförhör.
Rättsmedicin: Material som stöd vid undersökning av barn i samband med rättslig utredning.
Socialtjänst: Material för utredande samtal hos socialtjänsten.

Information om materialen

Till flera av de bildstödsmaterial som Projekt Bildsamt tagit fram finns instruktioner och filmer som visar hur materialet ska användas. De bildstöd som specifikt tagits fram för vissa verksamheter/situationer, som barnförhör och kvinnojour är endast avsedda för användning för detta syfte.
Eftersom materialen är fria att användas av alla kan de också ändras och utnyttjas på andra sätt än vad som är avsett. Projekt Bildsamt tar inte ansvar för hur materialen används. Vi rekommenderar att du följer våra råd för hur bildstödsmaterialen ska användas och avsätter tid för att noga gå igenom materialet. Öva gärna tillsammans med någon annan, t ex en kollega, innan du använder det tillsammans med någon som har kognitiva och kommunikativa svårigheter.

Läs mer om projektet och materialen