Misstänker du att någon blivit utsatt för våld?

Här hittar du vårt material för att ha samtal om våld när man misstänker att något har hänt. Materialet är framtaget i samarbete med IfA Intressegruppen för assistansberättigade. Materialet kallas för reda ut- häfte och finns i två versioner, en för barn och en för ungdomar och vuxna. Materialet berör specifikt olika våldssituationer och bör alltså användas när man är relativt säker på att det är något våldsrelaterat som inträffat. Olika typer av våld tas upp i materialet; fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, funktionshinderspecifikt våld och försummelse. Det är viktigt att tänka på att inte gå för långt i samtalet om man misstänker att det rör sig om ett brott. Om man misstänker brott bör man anmäla detta till polisen och låta dem genomföra ett förhör.

 • Utskriftsinstruktioner Reda ut-häfte

  2018-02-07

  Här hittar du instruktioner till hur Reda ut-häftena ska skrivas ut.

  Öppna
 • Reda ut-häfte för upptäckande samtal om våld - barn och ungdomar

  2018-02-07

  Reda ut-häfte för upptäckande samtal om våld tillsammans med barn och ungdomar. Titta på instruktionsfilmen innan du börjar använda materialet. Tänk på att gå igenom alla sidor i häftet (instruktionsfilmen visar exempel på hur man använder häftet). Instruktioner kring hur häftet ska användas finns på första sidan.

  Öppna
 • Instruktionsfilm upptäckande samtal om våld (Reda ut-häfte)

  2018-02-07

  Innan du börjar använda något av Reda ut-häftena är det viktigt att du tittar på denna instruktionsfilm och läser instruktionerna i häftet noga. I filmen visas hur häftet kan användas. Tänk på att du ska gå igenom alla sidor när du använder häftet.

  Öppna
 • Reda ut-häfte för upptäckande samtal om våld - vuxna

  2018-02-07

  Reda ut-häfte för upptäckande samtal om våld tillsammans med vuxna. Titta på instruktionsfilmen innan du börjar använda materialet. Tänk på att gå igenom alla sidor i häftet (instruktionsfilmen visar exempel på hur man använder häftet). Instruktioner kring hur häftet ska användas finns på första sidan.

  Öppna