Arkiv

Här kan du läsa om händelser och event från Bildsamts projekttid.

Bildsamts deltagande i NFBO:s konferens på Färöarna

Den 20-22 augusti anordnades konferens med Nordisk forening for barnemishandling og omsorgssvikt (NFBO) på Färöarna. Ylva Edling, psykolog på Barnahus Stockholm och Ingrid Mattson Müller, logoped på Dart var på plats för att presentera Bildsamt. De höll en workshop om bilder som stöd i samtal om våld och visade upp bildstödsmaterial i utställningen. Intresset för projektet var stort!

Ladda ner materialen här

Pressmeddelande: Bilder gör det möjligt att prata om våld

För den som är utsatt för våld och har svårt att kommunicera kan bilder vara ett stöd för att göra sig förstådd. Nya bildstödsmaterial ökar möjligheterna för att kunna berätta om våld, men också för att förebygga våld. De senaste veckorna har vi i media kunnat läsa om övergrepp och våld mot personer med funktionsnedsättning, bland annat barn med kommunikationssvårigheter som blivit utsatta av en man som kommit i kontakt med dem genom sitt arbete. – Det här är barn som inte haft möjlighet att kommunicera vad som skett, vilket gör det otroligt allvarligt. De har varit helt utlämnade åt honom, säger åklagare Treiberg Claeson (GP 180216). Idag vet vi att personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta för våld. Barn med funktionsnedsättning är mer utsatta för våld än barn som inte har en funktionsnedsättning (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2016). Har barnet kognitiva svårigheter och svårt att kommunicera ökar svårigheterna att berätta vad man har varit med om, bli förstådd och trodd. Bildsamt är ett projekt som drivs av DART Kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Projektet har tagit fram ett antal bildstödsmaterial för att kunna samtala om våld på flera nivåer; förebyggande, när man misstänker våldsutsatthet samt i utredande och fördjupade samtal, t ex inom BUP, socialtjänst och polis. - Det kan vara svårt att veta hur man ska ställa de här svåra frågorna till en person som behöver stöd för sin kommunikation. Vi hoppas att materialet blir ett steg på vägen för att minska våldet mot personer med funktionsnedsättning, men också hjälper den som är utsatt att berätta och få det stöd och den hjälp som man har rätt till, säger Amanda Nyberg, logoped och projektledare i Bildsamt.

Material för att kunna undervisa om våld

Nu finns vårt material för att prata förebyggande om våld tillsammans med personer med kommunikationssvårigheter eller kognitiva svårigheter här på hemsidan. Genom att prata om vad våld kan innebära och vad man har för rättigheter kan man förebygga våldsutsatthet. Materialen är framtagna tillsammans med Gymnasiesärskolan i Alingsås och finns i Materialbanken.

Vill du undervisa om våld?

Nya material publicerade!

Vi är så glada att kunna publicera våra material för att kunna reda ut om en person har blivit utsatt för våld. Materialet har utvecklats i samarbete med Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) under 2016 – 2017 och har utvärderats av olika verksamheter under hösten 2017. Materialet består av två Reda-ut häften, ett för vuxna och ett för barn och ungdomar. Materialen finner du i materialbanken. Glöm inte att titta på instruktionsfilmen om hur materialen ska användas!

Vill du reda ut om våld?

Reportage om Bildsamt på P4 Norrbotten

I fredags sände P4 Norrbotten ett reportage om Bildsamt. Ett kortare inslag om reportaget finns att lyssna på här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6843569

Ett längre inslag hittas här, du får spola fram till 40:08 för att hitta rätt: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/992003?programid=275

 

Bildsamt på nätverksträff för V.I.P i västra Göteborg

Idag var vi inbjudna att presentera Bildsamt på en nätverksträff för personal som arbetar med V.I.P.-programmet (https://www.eskilstuna.se/omsorg-och-stod/funktionsnedsattning/vuxna/vip-.html)  i Västra Göteborg. Vi pratade om de material som kommer att tas fram i projektet och visade www.bildstod.se som är en resurs där man kan tillverka egna bildstöd och där det finns en del bilder som tagits fram i projektet.

Deltagarna på träffen blev inspirerade kring hur de kan arbeta med bildstöd vid sina träffar och hur man kan komma igång med bildstöd i gruppen. Ett härligt möte fullt med inspiration och idéer!

Bildsamt på Darts FoU-dag

Den 23 november föreläste Bildsamts projektledare Amanda om projektet på Darts FoU-dag. Dagen innehöll också andra intressanta presentationer om projekt och forskning som bedrivs på Dart. Amanda ser lite bister ut på bilden men försäkrar att det var en mycket trevlig dag med intressanta frågor från åhörarna (bilden är tagen från Darts Facebook https://www.facebook.com/dart.kommunikations.och.dataresurscenter/) Nu sitter projektmedarbetarna på sina kammare och arbetar för fullt med de första utkasten till samtal om våld i nära relationer och samtal om våld på kvinno- och tjejjourer. Trevlig helg önskar vi alla!

Bildsamt i samarbete med Roks

Den 22 november besökte Ylva och Amanda från projektgruppen Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks). Under dagen arbetade vi fram förslag på material tillsammans med representanter från olika kvinnojourer och från styrelsen. Materialen som ska kunna användas för samtal om våld på kvinno- och tjejjourer runt om i Sverige tillsammans med representanter från olika kvinnojourer och från styrelsen. Nu ska vi skapa bildstöd (med hjälp av www.bildstod.se) utifrån de behov som framkom idag. Materialet kommer därefter att utvärderas och sedan publiceras på vår hemsida i vår.

En mycket spännande och produktiv dag i projektet- tack Roks för ett engagemang!

Bildsamt i Luleå

Den 14-15/11 var delar av Bildsamts projektgrupp i Luleå för att ta fram bildstödsmaterial för samtal om våld i nära relationer tillsammans med FREDA-mottagningen. I samband med detta tvådagarsmöte höll vi också en föreläsning för 65 personer ifrån bland annat socialtjänst, polis och universitet i Luleå i samarbete med AKK-projektet i Luleå. Materialet för samtal om våld i nära relationer släpps tillsammans med projektets övriga material i februari. I detta material kommer det bland annat att finnas information om olika typer av våld och normala reaktioner på våld. Håll utkik!