Här kommer ni kunna ta del av de filmade föreläsningarna på slutkonferensen - arbete pågår