Ska du samtala med någon som misstänks ha varit utsatt för våld?

Beskrivning av materialen finns längre ner på sidan. Denna sida fungerar bäst i webbläsaren Google Chrome.

Beskrivning av materialen

Här hittar du material som du kan använda när du ska prata med någon som du tror eller vet har varit utsatt för våld. Materialet består av flera olika delar, där några är avsedda att användas på Barnahus när barn misstänks vara utsatta för brott. Materialet kan användas i samband med polisförhör, vid rättsmedicinska undersökningar, vid krisstödssamtal och när socialtjänsten har samtal med barn. Utöver det finns material som kan användas på kvinnojour och på samtalsmottagningar som arbetar med våldsutsatta barn och vuxna.
Materialen kan användas av dig som samtalsledare, som genom att peka på bilderna samtidigt som du talar underlättar för personen att förstå. Våldsutsatta personer upplever ofta en ökad stress vilket kan göra det svårare att ta in information. Materialen kan hjälpa till att få en struktur för samtalet, vilket kan vara hjälpsamt för den du talar med då samtal om våld ibland kan vara svåra och känslosamma. Materialen kan användas tillsammans med barn eller vuxna som har kommunikativa eller kognitiva svårigheter och som behöver stöd för sin kommunikation eller för sitt tänkande.
Det är viktigt att du som ska använda materialet har bekantat dig med materialet innan du använder det. Öva gärna tillsammans med en kollega först. Du behöver också ha kunskaper om våld mot personer med funktionsnedsättning. Mer information hittar du under Utbildning. De material som är framtagna för att användas i samband med polisförhör bör endast användas av barnförhörsledare eller annan personal som arbetar med brottsutredningar.
Materialen är framtagna tillsammans med Barnahus Stockholm, socialtjänsten i Botkyrka kommun, Freda-mottagningen i Luleå samt ROKS Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.
Eftersom materialen är fria att användas av alla kan de också ändras och utnyttjas på andra sätt än vad som är avsett. Projekt Bildsamt tar inte ansvar för hur materialen används. Vi rekommenderar att du följer våra råd för hur bildstödsmaterialen ska användas och avsätter tid för att noga gå igenom materialet.

Läs mer om projektet och materialen