Vill du reda ut något som hänt?

Denna sida fungerar bäst i webbläsaren Google Chrome.

Visa material

Beskrivning av materialen

Här hittar du material som du kan använda när du tror att något kan ha hänt och vill veta mer. Materialet består av två reda ut-häften, ett för barn och ett för vuxna. På ett strukturerat sätt ställer du frågor om vad som har hänt, vem som var involverad, när det hände och hur den du samtalar med känner sig. Häftena kan användas av dig som samtalsledare, som genom att peka på bilderna samtidigt som du talar underlättar för personen att förstå. De kan också användas av den du samtalar med för att svara på frågor som du ställer. Klicka här för att se en film om hur man kan använda reda ut-häftet.
Det är viktigt att du som håller i samtalet har bekantat dig med reda ut-häftet och att den du talar med känner sig trygg med dig. Du behöver också ha kunskaper om våld mot personer med funktionsnedsättning. Mer information hittar du under Utbildning.
Häftet kan användas tillsammans med personer som har kommunikativa eller kognitiva svårigheter och som behöver stöd för sin kommunikation eller för sitt tänkande. Du som är samtalsledare och håller i samtalet kan vara personal eller anhörig.
Tänk på att vid misstanke om brott ska detta omgående anmälas till polisen som får genomföra en utredning. När det gäller barn ska socialtjänsten kontaktas om du misstänker våld eller övergrepp.
Materialet är framtaget tillsammans med Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA).
Eftersom materialen är fria att användas av alla kan de också ändras och utnyttjas på andra sätt än vad som är avsett. Projekt Bildsamt tar inte ansvar för hur materialen används. Vi rekommenderar att du följer våra råd för hur bildstödsmaterialen ska användas och avsätter tid för att noga gå igenom materialet. Öva gärna tillsammans med någon annan, t ex en kollega, innan du använder det tillsammans med någon som har kognitiva och kommunikativa svårigheter.

Läs mer om projektet och materialen