Vill du undervisa personer med funktionsnedsättning om våld?

Denna sida fungerar bäst i webbläsaren Google Chrome.

Visa material

Beskrivning av materialen

Här hittar du Bildsamts undervisningsmaterial om våld. Det bygger på några olika vardagssituationer som målgruppen kan känna igen. Under fem undervisningstillfällen kan du ta upp olika typer av våld; fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och funktionshinderspecifikt våld och försummelse. Du kan gå igenom alla teman eller välja ett som kanske är aktuellt i din verksamhet just nu.
Med hjälp av bland annat rollspel, övningar, diskussionsfrågor och färdiga bildkartor öppnar du för samtal och reflektion över vad som är våld. Syftet är att öka kunskapen om vad som är ok att göra, vad som inte är ok och vad som kan vara brottsligt.
Undervisningsmaterialet kan användas av dig som arbetar i daglig verksamhet, särskola eller i någon liknande verksamhet för tonåringar eller äldre med kognitiva eller kommunikativa svårigheter.
Innan du börjar är det viktigt att du och dina arbetskamrater har viss kunskap om våld mot personer med funktionsnedsättning. Läs mer under Utbildning.
Ta gärna med elevhälsan i arbetet. Det är också bra om det finns rutiner på arbetsplatsen för hur ni ska agera om ni får reda på att någon utsatts för våld.
Undervisningsmaterialen är framtagna i samarbete med gymnasiesärskolan i Alingsås.
Eftersom materialen är fria att användas av alla kan de också ändras och utnyttjas på andra sätt än vad som är avsett. Projekt Bildsamt tar inte ansvar för hur materialen används. Vi rekommenderar att du följer våra råd för hur bildstödsmaterialen ska användas och avsätter tid för att noga gå igenom materialet. Öva gärna tillsammans med någon annan, t ex en kollega, innan du använder det tillsammans med någon som har kognitiva och kommunikativa svårigheter.

Läs mer om projektet och materialen