Vill du förebygga våld?

Här hittar du vårt material som tagits fram tillsammans med Gymnasiesärskolan i Alingsås för att ha förebyggande samtal om våld. Genom att samtala om våld, våldsutsatthet, rättigheter och vart man ska vända sig om man blir utsatt för våld önskar vi öka kunskaperna hos personer som har kommunikativa och/eller kognitiva svårigheter. Detta hoppas vi kan ge dem större möjligheter att skydda sig själva från att utsättas för våld och att känna igen våld och övergrepp om de blir utsatta.

 • Viktig information om det förebyggande materialet

  2018-02-23 Förebyggande

  Läs den här informationen innan du börjar ladda ner och använda materialet till förebyggande utbildning om våld. Mer information finns i Ledarhandledningen nedan.

  Öppna
 • Bildkort för sammanfattning och utvärdering

  2018-02-23 Förebyggande

  Bildkorten ska användas för att sammanfatta och utvärdera varje lektion utifrån instruktioner i Ledarhandledningen.

  Öppna
 • Bildkartor till förebyggande utbildning om våld

  2018-02-23 Förebyggande

  De här bildkartorna innehåller bilder för att tala om olika typer av våld. En och samma karta återkommer upptill på varje uppslag av blockhäftet.

  Öppna
 • Ledarhandledning för utbildning om våld med stöd av bilder

  2018-02-23 Förebyggande

  Utbildningen är upplagd som fem lektioner som följer samma struktur. Lektionerna behandlar olika typer av våld. I ledarhandledningen finns steg-för-steg-instruktioner för hur du ska genomföra lektionerna.

  Öppna
 • Utskriftsinstruktioner för materialet förebyggande utbildning om våld

  2018-02-23 Förebyggande

  Här kan du läsa om hur du de olika materialen kan skrivas ut

  Öppna
 • Instruktionsfilm till förebyggande utbildning om våld

  2018-02-23 Förebyggande

  Titta gärna på filmen för att få tips på hur materialet kan användas.

  Öppna